Bompengeselskapet Vegfinans E16 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 på strekningen Fønhus – Bagn. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans E16 Oppland AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema