Bompengeselskapet Vegfinans E16 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 på strekningen Fønhus – Bagn. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans E16 Oppland AS, Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema